Antrepo İşlemleri Nedir?

Antrepo hizmetleri, uluslararası ticarette önemli bir rol oynar ve şirketlere, mallarının gümrük işlemleri tamamlanana kadar güvenli ve düzenli bir şekilde depolanmasına imkan tanır. Bu süreçte, gümrük müşavirleri ve lojistik hizmet sağlayıcıları, antrepolarda yer alan malların gümrük mevzuatına uygun bir şekilde işlem görmesini ve yönetilmesini sağlarlar. Antrepo işlemleri hizmetlerimiz şunları içerir:
  1. Yükleme ve boşaltma esnasında mallara refakat: Antrepo hizmetleri kapsamında, yükleme ve boşaltma süreçlerinde mallarınıza refakat ederek, süreçlerin güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarız.
  2. Eşyanın doğru ve güvenli istiflenmesi: Antrepolarda malların düzgün ve güvenli bir şekilde istiflenmesi önemlidir. Bu süreçte, eşyanın korunması ve verimli bir şekilde kullanılması için doğru istifleme yöntemlerini uygularız.
  3. Antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Malların antrepo sürecinde gümrük mevzuatına uygun olarak işlem görmesi gerekir. Bu kapsamda, antrepo rejimi hükümlerine göre gerekli gümrük işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştiririz.
  4. Antrepo içerisinde gerçekleştirilecek elleçleme işlemleri için izinlerin temini ve işlemlerin yürütülmesi: Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek elleçleme işlemleri için gerekli izinlerin alınması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde sizlere destek oluruz. Elleçleme işlemleri sırasında da süreçlere refakat ederiz.
Antrepo işlemleri hizmetlerimizle, mallarınızın antrepo sürecinde güvenli ve düzenli bir şekilde yönetilmesini ve gümrük işlemlerinin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlarız. Bu sayede, şirketlerin uluslararası ticaret süreçlerini başarıyla yürütmesine katkıda bulunarak, benzersiz hizmet farkını ortaya koyarız.
Translate »