Ata Karneli İşlemler

ATA Karnesi: Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir belgedir.

ATA Sözleşmesine taraf olan ülkeler:

Almanya, Amerika, Andorra, Avusturalya, Avusturya Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin Danimarka Estonya Fas, Fildişi Sahilleri, Finlandiya, Fransa Gibraltar, Güney Afrika Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong İngiltere, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İspanya, İzlanda, İran Japonya Kanada, Kıbrıs, Kore Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mauritius Norveç Polonya, Portekiz Romanya, Rusya Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Sri Lanka Şili Tayland, Tayvan, Tunus, Türkiye Yeni Zelanda, Yunanistan

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri Firma olarak, fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler, Ata Karnesi, sergi ve fuar eşyası gümrük işlemleri, tamir amaçlı hariçte işleme, tamir maksatlı hariçte işleme ve standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.

Fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler geçici çıkış niteliğindeki mallardır. ATA Karnesi ile veya geçici çıkış gümrükleme işlemleri tamamlanarak gönderilir. Geçici çıkış beyannamesi ile çıkışı yapılan eşyanın, üç yıllık süre sonunda Türkiye’ye geri dönüşü sırasında serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal işlemleri yapılır. Ancak ATA Karnesi ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihrac edilen malların dönüşünde daha önceden serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest dolaşıma tekrar girmesi işlemi aynı ATA Karnesi ile yapılır. Kısacası, uygulamada kolaylık sağlanması açısından ATA Karnesi ile geçici çıkış yapılması daha uygun olur.

ATA Karnesi; geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. ATA karnelerinin temini için, üzerinde eşyanın adı, miktar ve değeri, eşyanın ne amaçla ve hangi ülkelere gö

türüleceği gibi bilgilerin bulunduğu belge, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya yetkili oda ve borsalar tarafından düzenlenir ve onaylanır. Bu sayede, eşyanın gümrük işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ATA Karnesi ile geçici kabul kapsamında dikkate alınabilecek eşya türleri şunlardır:

  1. Fuar, sergi ve benzeri etkinliklerde kullanılacak eşya,
  2. Mesleki ekipmanlar,
  3. Ticari örnekler ve numuneler,
  4. Tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılan eşya ve hayvanlar,
  5. Kişisel eşya ve seyahat malları.

ATA Karnesi, genellikle bir yıllık geçerlilik süresine sahip olup, bu süre zarfında eşyanın gümrük bölgesine girip çıkması için kullanılabilir. Ancak, sözleşme gereği belirli durumlarda geçerlilik süresi uzatılabilir.

Fuar ve sergi amaçlı ihracatta ATA Karnesi kullanarak, karmaşık gümrük işlemlerinden ve ilave masraflardan kaçınarak, ürünlerinizi dünya çapındaki alıcılara daha hızlı ve kolay bir şekilde sunabilirsiniz. Bu nedenle, ATA Karnesi uygulaması, hem ihracatçılar hem de alıcılar için büyük avantajlar sunmaktadır.

Özetle, ATA Karnesi, fuar ve sergi amaçlı ihracat için önemli bir araçtır ve gümrük işlemlerini kolaylaştırarak, ihracatçılara zaman ve maliyet avantajı sağlar. Bu nedenle, fuar ve sergi amaçlı ihracatta ATA Karnesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Translate »