İhracat İşlemleri Nedir?

İhracat işlemleri, bir ülkeden başka bir ülkeye mal ve hizmet satışını içeren süreçler bütünüdür. İhracat işlemlerinin doğru ve düzenli yürütülmesi, ihracatçı şirketlerin başarısı ve uluslararası ticaretin sağlıklı işleyişi için önemlidir. İhracat işlemlerinde yapılması gereken temel adımlar şunlardır:

1- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarının belirlenmesi: İhracat edilecek ürünlerin uluslararası sınıflandırılması ve gümrük vergilerinin hesaplanması için GTİP numaralarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

2- İlgili ihracat birliklerine üyelik ve kayıt işlemleri: İhracat edilecek ürünün sektörüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik ve kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

3- Ön izin ve özel belgelerin temini: İhracat rejimi ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara göre, gerekli ön izinlerin alınması ve özel belgelerin (Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, Menşei Şahadetnamesi, Konsolosluk Tasdik İşlemleri vb.) temini sağlanmalıdır.

4- İhracat evraklarının düzenlenmesi ve sevkiyatın koordine edilmesi: İhracatçı şirketin talebi doğrultusunda, satış şartlarına uygun ihracat evraklarının hazırlanması, banka veya şirket talimatlarına göre alıcıya teslim edilmesi ve sevkiyatın koordine edilmesi gerekmektedir.

5- Gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesi ve tescil ettirilmesi: Tüm evrakların tamamlanmasının ardından gümrük çıkış beyannamesinin düzenlenmesi, ilgili gümrük idaresinden kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespit işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

6- Gümrük işlemlerinin tamamlanması ve evrakların nakliyeci firmaya teslimi: Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, eşyanın beraberinde gidecek evrakların nakliyeci firmaya teslim edilmesi gerekmektedir.

7- Beyannamenin kapatılması ve ihracat nüshasının teslimi: Eşyaların yurt dışına çıkışının gerçekleşmesi ve gümrüğe gelmesinin ardından beyannamenin kapatılması ve ihracat nüshasının müşteriye teslim edilmesi gerekmektedir.

8- Geçici ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Geçici ihracat, belirli bir süre için yurt dışına çıkarılacak ve daha sonra aynı şekilde geri dönecek mallar için yapılan ihracat işlemidir. Bu işlemler de titizlikle ve doğru bir şekilde yürütülmelidir.

9- İhracat işlemleri için gerekli diğer işlemlerin yapılması: İhracat işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için, yukarıda belirtilmeyen ancak gerekli olan diğer işlemlerin de gerçekleştirilmesi önemlidir.

10- Analiz ve ekspertiz raporlarının alınması: İhracat konusu ürünlerin ilgili birimlerden alınacak analiz, ekspertiz ve benzeri raporlar veya belgeler, ürünlerin kalitesini ve uygunluğunu doğrulamak amacıyla önemli bir adımdır.

İhracat işlemleri, ülkeler arasındaki ticaretin sağlıklı ve düzenli işleyişini sağlamak için dikkatle ve titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. İhracatçı şirketler, bu süreçleri doğru ve eksiksiz şekilde tamamlamak için gümrük müşavirleri ve diğer ilgili uzmanlarla iş birliği yaparak, uluslararası ticarette başarılı ve sürdürülebilir bir konuma ulaşabilirler.

Translate »