Sigortacılık İşlemleri

Sigorta, potansiyel ve maddi değeri olan risklerin belirli bir ücret (prim) karşılığında sigorta şirketi tarafından üstlenilerek telafi edilmesi sürecidir. Nakliye sigortası, satıcı ve alıcı tarafından belirlenen mal ve bedelin sevkiyat sırasındaki risklerinin karşılanmasıdır. Başka bir deyişle, nakliye sigortası, taşıma sırasında ticari eşyanın maruz kalabileceği kayıp, hasar ve zararları karşılamak için yapılan bir sigorta çeşididir. Sigortalı malın durumunu belirten belgeye sigorta poliçesi denir. Sigorta poliçeleri, tek seferlik bir taşıma için riskleri kapsayabileceği gibi, yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm sevkiyatların risklerini de teminat altına alabilir.

Poliçe Türleri:

  1. Kesin Poliçe: Nakliye sigorta sözleşmesi yapıldığında tüm gerekli bilgilerin mevcut olduğu poliçedir.
  2. Geçici Poliçe: Sevkiyatla ilgili bazı bilgilerin eksik olduğu ve eksikliklerin daha sonra bildirileceği poliçelerdir.

Sigorta Kapsamındaki Riskler:

  1. Kısıtlı Teminat: Taşıma aracının çarpma, yanma, devrilme, yoldan çıkma gibi fiziksel olaylar, doğal afetler sonucu eşyanın kayıp ve hasarını, gemideki eşyaların kurtarılması için yapılan masrafların risklerini içerir. Yalnızca hava yolu taşımacılığında kısıtlı teminat verilmemektedir.
  2. Geniş Kapsamlı Teminat (ALL RISKS): Tüm taşıma türleri için geçerli olan teminattır. Eşyanın taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, depolanması sırasında ortaya çıkan tüm riskleri kapsar.
  3. Zorunlu Hüküm (Force Majeure): Taşımanın yapılacağı bölgelerde savaş, grev, lokavt, karmaşa ve halk hareketlerinden doğan risklerin söz konusu olduğu durumlar için geçerli olan teminattır.

Nakliyat Poliçelerinin Özellikleri:

  1. Nakliyat primleri önceden ödenmelidir.
  2. Nakliyat poliçelerinde iptal hakkı bulunmamaktadır, ancak malın henüz yola çıkmamış olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Translate »