Transit Aktarma İşlemleri

Transit aktarma işlemleri, uluslararası ticarette önemli bir rol oynar ve malların farklı gümrük bölgeleri veya ülkeler arasında taşınması sürecinde gerçekleştirilir. Bu süreçte, gümrük müşavirleri ve lojistik hizmet sağlayıcıları, aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlarlar. Transit aktarma işlemleri hizmetlerimiz şunları içerir:
  1. İthal vesaiklerinin teslim alınması ve konşimento cirolarının yapılması: İthalat sürecinde gerekli belgelerin teslim alınması ve varsa konşimento cirolarının gerçekleştirilmesi sağlanır.
  2. Ordinonun alınması: İthalat sürecinde gerekli olan ordinonun temini gerçekleştirilir.
  3. Gümrük giriş beyannamesi öncesi küşad işlemleri: Eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa, gümrük giriş beyannamesi hazırlanmadan önce küşad işlemleri gerçekleştirilir.
  4. Eksiklik, hasar veya yanlışlık tespiti ve tutanakların hazırlanması: Eşya ile ilgili eksiklik, hasar veya yanlışlık tespit edildiğinde tutanaklar hazırlanır ve ilgili taraflar bilgilendirilir.
  5. Tahakkuk işlemleri ve teminat veya paranın yatırılması: Gümrük tahakkuklarının gerçekleştirilmesi ve gerekli teminat veya paranın yatırılması sağlanır. İtirazlar da bu süreçte yapılır.
  6. Eşyanın taşınması ve yetkililere teslim edilmesi: Şirketin istediği yere eşyanın taşınması ve yetkililere teslim edilmesi gerçekleştirilir.
  7. Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlama: Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak için gerekli olduğunda nakliyecilerle iletişim kurulur.
  8. Transit ve fiktif antrepo işlemleri: Transit ve fiktif antrepo işlemleri gerçekleştirilir.
  9. Aktarma beyannamesi ve üst yazıların teslimi: Aktarma beyannamesi ve üst yazıların en kısa sürede ilgili Antrepo veya Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi sağlanır.
  10. Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenmesi: Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması sağlanır.
Transit aktarma işlemleri hizmetlerimizle, malların farklı gümrük bölgeleri veya ülkeler arasında taşınması sürecinde karşılaşılan tüm zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyoruz.
Translate »